HOTLINE: 0978.365.021
 

Bài tập kế toán tài chính 2 – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 2  có lời giải cho các bạn sinh viên

Chương 1 : Tài sản cố định – Vốn cố định trong doanh nghiệp
Chương 2 : Chi phí sản xuất doanh nghiệp giá thành sản phẩm
Chương 3 : Doanh thu, tiền thuế , lợi nhuận và phân phối lội nhuận trong doanh nghiệp

Bài tập kế toán tài chính 2 có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 2 —> Download

 

Tags: , ,

 

Share this Post