HOTLINE: 0978.365.021
 

Biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất

Biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất, cập nhật 26/8/2014 có hiệu lực từ 02/10/2014.

Đây là biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất đang được áp dụng, căn cứ vào các văn bản sau:

– Thông tư 164/2013/TT-BTC

– Thông tư 17/2014/TT-BTC

– Thông tư 30/2014/TT-BTC

– Thông tư 111/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ 02/10/2014)

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2014

Biểu suất thuế Xuất – nhập khẩu mới này bao gồm 98 chương và 9835 danh mục được quy định

Website Kế Toán Hà Nội: http://hocketoan360.com/ liên tục cập nhật để có được biểu thuế mới nhất khi có văn bản sửa đổi, bổ sung.

Bạn tải văn bản đầy đủ theo link dưới nhé:

Biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất

Nguồn:  Thuvienphapluat.vn

 

Tags:

 

Share this Post