HOTLINE: 0978.365.021
 

Kế toán bằng Excel

Kế toán bằng Excel.

Bạn đang băn khoăn không biết làm kế toán bằng Excel như thế nào? Cách chuyển số liệu từ sổ này sang sổ kia như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn phần nào hóa giải những băn khoăn này!

Thứ nhất, bạn có thể tham khảo Giáo trình kế toán bằng Excel trên trang web. Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các công việc của kế toán với Excel từ việc thiết kế mẫu sổ đến tổng hợp số liệu và lên Báo cáo.

 Giáo trình Excel dành cho kế toán —> Download

Kế toán bằng excel

Thứ hai, bạn có thể Download Mẫu sổ kế toán theo các Hình thức kế toán và chỉnh sửa theo yêu cầu của kế toán tại đơn vị mình.

Công việc chuyển số liệu từ sổ này sang sổ khác, bạn dùng Các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel. Nếu có gì thắc mắc, bạn có thể dùng chức năng Comment phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn sớm nhất có thể.

Các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel:

– Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) nghĩa làVlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

– If (logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

– Sumif (range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

– And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

– Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai

 

Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên Excel —> Download

Mẫu sổ sách theo Hình thức Nhật ký chung trên Excel > Download

 

Nếu các bạn tự học cảm thấy chưa thành thạo thì nên tham gia các khóa học kế toán thực hành trên excel ngắn hạn để có kinh nghiệm học và làm việc nhanh nhất nhé

 
 

Share this Post